WYSIWYG Web Builder
PROJEKTY STAVEB
Luboš Purmenský
NOVOSTAVBY
REKONSTRUKCE


Zhotovím:

•   studii (konstrukce, dispozice ,..)
•   dokumentaci pro stavební povolení (ohlášení stavby)
•   realizační dokumenaci stavby
•   dokumentaci skutečného provedení stavby

Zajistím:

•   statický výpočet
•   průzkumy (geologický, radonový aj.)
•   související projekty (vzduchotechtnika aj.)
•   vyjádření dotčených orgánů
•   a další