WYSIWYG Web Builder
Luboš Purmenský
Ukázky některých projektů:

Dům pro studenty - studie (VŠB)


Administrativní budova s restaurací - studie (VŠB)


Novostavba rodinného domuNovostavba garáží a kancelářských prostor - studie

Nástavba, přístavba a stavební úpravy rodinného domu

Stavební úpravy bytové jednotky
Půdorys 1.S Půdorys 1.NP Půdorys 2.NP vizualizace vizualizace
Půdorysy vizualizace vizualizace vizualizace vizualizace
vizualizace vizualizace vizualizace vizualizace vizualizace
Situace Základy Půdorys 1.NP Půdorys 2.NP Pohledy
Strop 1.NP Krov Rozhledový trojúhelník Situace sjezdu
plakat Půdorys 1NP Půdorys 2NP Vizualizace Vizualizace
Vizualizace Vizualizace Vizualizace Vizualizace Vizualizace
Vizualizace S11 S12 S13 S14
01 Situace 02 Půdorys 1NP stávající stav 03 Půdorys 2NP stávající stav 04 Řez A-A' stávající stav 05 Pohled JV stávající stav
06 Pohled SV stávající stav 07 Pohled SZ stávající stav 08 Pohled JZ stávající stav 09 Půdorys 1NP nový stav 10 Půdorys 2NP nový stav
11 Půdorys podkroví nový stav 12 Řez A-A' nový stav 13 Pohled JV nový stav 14 Pohled SV nový stav 15 Pohled SZ nový stav
16 Pohled JZ nový stav
Situace Půdorys stávající stav Půdorys bourací práce Půdorys nová stav Půdorys podlaží
Řez stávající stav Řez bourací práce Řez nový stav
PROJEKTY STAVEB